Firma Miner-PBG wykonuje:

  • iniekcje
  • wiercenia
  • rozbiórki
  • wyburzenia
  • studnie głębinowe
  • pomiary drgań budynków
  • perforacje otworów naftowych
  • wymienniki gruntowe do pomp ciepła
  • instalacje odgazowujące składowiska odpadów
  • zagęszczanie gruntów materiałem wybuchowym pod drogi, osadniki itp.